Case of  Osmanov and Yuseinov  v. Bulgaria  (Applications nos. 54178/00 and 59901/00), 23 September 2004

Съдът констатира, че по вина на прокуратурата в гр. Пазарджик производството е останало без каквото и да било движение от септември 1996 г. до март 2002 г., а за забавяне от 89 месеца вина има съдът. Независимо дали за начален момент на производството ще се вземе декември 1993, февруари 1994 или декември 1995 г., то приключва едва през март 2002 г., когато е прекратено от прокуратурата поради давност, което  при всички положения надхвърля стандартите за разумен срок . От заключението за нарушение на чл. 6§1 Съдът извежда констатация за нарушение и на чл. 13.

Author

Write A Comment