Case of Pashov and Others v. Bulgaria (application no 20875/07), 5 February 2013

Жалбоподатели са трима български граждани, които са били неоснователно малтретирани от полицейски служители по време на събитията на 10-11 януари 1997 г. пред Българския Парламент.  Вследствие на упражненото насилие те са получили различни по характера си наранявания, поради което им се наложило да ползват медицинска помощ.  Във връзка с образуваното по тяхна инициатива гражданско производство за ангажиране отговорността на органите на реда на основание чл. 1 от ЗОДОВ  Софийският районен съд уважава исковите им претенции. Делото приключило окончателно с влязло в сила решение през ноември 2004 г., когато издаденият изпълнителен лист бил предявен на Столичната дирекция за вътрешни работи. Оттогава и до датата на последната комуникация със Съда  през 2010 г. това решение все още не било изпълнено.

Съдът установява нарушение  на чл. 1 от Протокол 1, доколкото присъденото от районния съд обезщетение през 2004 г., представлява „вземане” по смисъла на този текст. Наред с това той разпорежда Правителството да изпълни решението от 2004 г. в тримесечен срок, ако то към настоящия момент все още не е изпълнено.

Установени са нарушения и на чл. 6§1 и  чл. 13.

Author

Write A Comment