Case of Petrova v. Bulgaria (Application no. 19532/05), 24 April 2012

/Решение на комитет от трима съдии/

 

Жалбата е депозирана във връзка с прекомерната продължителност на гражданско производство по повод предявен иск за причинени вреди от започнало строителство в съседен имот срещу дружеството-строител. Делото започва през 1996 г. пред Окръжен съд – Добрич и приключва пред тази инстанция  на 13.01.2003 г. В този период производството е спряно до приключването на  административно производство във връзка със самия строеж. Процедурата не е забавена в следващите две инстанции. С решение от 18.11.04 г. ВКС оставя в сила решението на въззивната инстанция, която уважава предявените искове.  Съдът, позовавайки се на решението си по делото Finger v. Bulgaria, no. 37346/05, § 43, 10 May 2011, намира нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок.

Author

Write A Comment