Case of Prescher v. Bulgaria (Application no. 6767/04), 7 June 2011

Жалбоподателката е българска гражданка, омъжена за немец и живее в Германия. През декември 1995 г.  е била задържана по искане на българските власти от немската полиция, за да бъде екстрадирана в България по повод повдигнатите й обвинения в документни измами. Впоследствие е освободена и е екстрадирана през 1998 г., когато продължава досъдебното производство срещу нея. Наказателното производство приключва поради настъпването на абсолютната давност.  Съдът приема като начален момент датата на телефонен разговор на жалбоподателката с представители на българската прокуратура, в който научава за повдигнатите й обвинения – декември 1995 г.Според неговите критерии производство от 9 години и 7 месеца не отговаря на изискванията за разумен срок, поради което е налице нарушение на чл. 6§1. Съдът
намира нарушение и на чл. 2 от Протокол 4 .  Оплакването по чл 8 е  прието за допустимо, но в светлината на намереното нарушение на чл. 2, Съдът отсъжда че не се налага самостоятелно да се произнася и за нарушение на чл. 8.

Author

Write A Comment