Case of Rachevi  v. Bulgaria (Application no. 47877/99) 23 September 2004

Съдът установява нарушение  по повод прекомерната продължителност на граждански процес във връзка с предявени искове за неимуществени вреди в резултат на причинени сериозни увреждания от ПТП (повече от 11 години). Той изтъква, че съдилищата е следвало да отчитат залога за жалбоподателките с оглед характера на водения от тях процес и обръща внимание на неоправданото забавяне между отделните съдебни заседания, насрочвани през големи периоди от време. Съдът констатира, че във връзка с установеното нарушение в националното законодателство липсва вътрешно-правно средство, чрез което могат да бъдат компенсирани жалбоподателките по повод нарушеното им право на справедлив процес в разумен срок и установява нарушение на чл. 13 във вр. с чл. 6.

……………………………

Author

Write A Comment