Съдът постановява, че продължителност на процеса, започнал през юни 1994 и приключил през октомври 2001 г., не отговаря на стандартите за „разумен срок, поради което е нарушен чл. 6§1.

Author

Write A Comment