Case of  Sarkizov and Others v. Bulgaria (Applications nos. 37981/06, 38022/06, 39122/06, and 44278/06), 17 April 2012

Четиримата жалбоподатели са обвинени и осъдени за сводничество и трафик на жени за проституиране. Те повдигат оплаквания за нарушеното им право на справедлив процес поради това, че присъдата им се е основавала на разпита на три анонимни свидетелки – жените, които са били принуждавани да проституират, които не са били разпитани от подсъдимите, тъй като съдът не е успял да ги призове до края на процеса. Европейският съд намира тези оплаквания за допустими, но неоснователни, тъй като на жалбоподателите е била предоставена възможността да разпитат анонимните свидетелки  в хода на досъдебното производство, непосредствено след като са дали показанията си пред съдия, но последните са отказали да се възползват от това свое право. Съдът намира, че правото на защита на жалбоподателите не е било нарушено и поради това, че присъдата не се е основавала единствено на показанията на анонимните свидетелки, но и на множество други гласни и писмени доказателства. Съдът установява нарушение на правото на свободно придвижване на двама от четиримата жалбоподатели.

Author

Write A Comment