Case of  Shahanov v. Bulgaria (Applicatio   no 16391/05),10 January 2012

Жалбоподателят, който изтърпява наказание  доживотен затвор в Пловдивския затвор за извършен грабеж, придружен с убийство, повдига оплаквания за нарушения на редица негови права по Конвенцията. Съдът установява пет самостоятелни нарушения. Той констатира нарушение на чл. 3 поради  лошите битови условия във Варненския затвор, където жалбоподателят пребивава от   2002 до 2009 г., тъй като е обитавал влажна и ветровита килия, бил е принуден   да  задоволява естествените си нужди в кофа в същото помещение, а същевременно е имал възможност да ползва баня веднъж на две седмици. Съдът констатира наред с   това нарушения на чл. 6 и чл. 8.  Във връзка с установените нарушения на чл. 3 и   чл. 6 Съдът намира, че са налице нарушения и на чл. 13 поради липсата на    ефективно вътрешно-правно средство за защита.

Author

Write A Comment