Case of  Shahanov v. Bulgaria (Application   no 16391/05),10 January 2012

Жалбоподателят, който изтърпява наказание  доживотен затвор в Пловдивския затвор за извършен грабеж, придружен с убийство, повдига оплаквания за нарушения на редица негови права по Конвенцията. Съдът установява пет самостоятелни нарушения.

Едно  от тях е нарушение  на правото на справедлив процес в разумен   срок по повод водено срещу жалбоподателя наказателно производство за кражба на   автомобили, като за начален момент той приема датата на задържането на последния   – 24.04.2000 г., а за краен – датата на постановлението на окръжна прокуратура   в Пловдив, с което производството срещу него    е прекратено поради липса на достатъчно доказателства.  Тъй като  по националното законодателство не е допустимо   получаване на обезщетение в посочената хипотеза, съдът констатира нарушение и на чл. 13.

Съдът установява наред с това нарушения на чл. 3, чл. 8 и чл. 13 във връзка с чл. 3.

Author

Write A Comment