Case of  Shahanov v. Bulgaria (Application  no 16391/05),10 January 2012

Жалбоподателят, който изтърпява наказание  доживотен затвор в Пловдивския затвор за извършен грабеж, придружен с убийство, повдига оплаквания за нарушения на редица негови права по Конвенцията. Съдът установява пет самостоятелни нарушения.

Едно от тях е нарушение на правото на  неприкосновеност на кореспонденцията на жалбоподателя от страна на  администрациите на Варненския и Пловдивския затвор, тъй като те не са му  разрешавали да провежда телефонни разговори с адвоката си, а наред с това  кореспонденцията му с него е била подложена на контрол.   Съдът установява наред с това нарушения на  чл. 3, чл. 6 и чл. 13 във връзка с чл. 3 и чл. 6.

Author

Write A Comment