Case of  Sidjimov  v. Bulgaria (Application no. 55057/00) 27 January 2005

Съдът установява нарушение по повод   наказателно производство, започнало през август 1993, което към  ноември 2004 все още било висящо на фаза досъдебно производство. „(…)Властите били виновни за забавяне от приблизително две години, а именно от юни 1994 до юли 1996, в който период делото многократно било връщано на етапа на разследване. След юни 1996 във връзка с производството не са били извършвани никакви следствени действия.”(§34)»(…)Съдът счита, че твърдяната сложост на делото не може да оправдае пълния неуспех на държавните органи да извършат разследване. Tози неуспех е особено сериозен с оглед обстоятелството, че е повдигнато обвинение за многократно изнасилване на непълнолетно лице, отвличане и склоняване към проституция.”(§35) Съдът установява нарушение и на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешно-правно средство за защита на нарушеното право на справедлив процес в разумен срок.

Author

Write A Comment