Case of Tonov and Others v. Bulgaria, (Application no. 48704/07),30 October 2012

/решение от комитет/

Делото е по повод лишаване от собственост на осн. чл. 7 от ЗВСОНВИ. Искът е предявен през 1998 г., преди Конституционният съд да прогласи за нищожна разпоредбата, съгласно която бе удължен срокът за предявяване на искове по чл. 7. Делото приключва пред националния съд през април 2007 г., но тъй като искането за обезщетение е направено едва през септември, областният управител отказва да удовлетвори молбата. Съдът приема, че дори и да бяха получили обезщетение, то не би било по пазарните цени на имота, а в случая е допуснато прекомерно разширително прилагане  на нормата на чл. 7 ЗВСОНИ извън първоначално установения едногодишен срок. Той се позовава на своята практика в предишни сходни случаи, при които е приел, че е нарушен принципът на правната сигурност – Tsonkovi v. Bulgaria (no. 27213/04,§§ 14-15, 2 July 2009) и Georgieva and Mukareva v. Bulgaria (no. 3413/05, §§ 38-40, 2 September 2010)  Съдът присъжда обезщетение за понесените от жалбоподателите имуществени и неимуществени вреди.

Author

Write A Comment