Case  of Tsonyo Tsonev v. Bulgaria(No 3) (Application no.21124/04), 16 October 2012

Жалбоподателят бил заподозрян в извършването на кражба на лекарства. В хода на производството пред районния съд било установено, че той е безработен и няма финансови средства, а е издържан от родителите си. Той бил осъден на лишаване от свобода 2 г. и 9 месеца. Присъдата била обжалвана пред Габровския окръжен съд Жалбоподателят направил искане да му бъде назначен служебен защитник, позовавайки се на разпоредбата на 70 (1), т.7 НПК и молбата му била удовлетворена. Присъдата била оставена в сила и жалбоподателят я обжалвал пред ВКС. С допълнителна молба, внесена 10 дни преди съдебното заседание,  той поискал да му бъде назначен служебен защитник. ВКС  провел съдебното заседание в отсъствието на жалбоподателя и не уважил направеното искане, приемайки, че то не било мотивирано и не били представени доказателства, че жалбоподателят не разполага с финансови възможности да си наеме адвокат.

Европейският съд отбелязва, че правото на лицата, обвинени в извършване на престъпление, да получат безплатна правна помощ, е елемент от  концепцията за провеждането на справедлив съдебен процес. Той декларира, че националните съдилища са тези, които следва да преценят налице ли са условията за предоставянето на такава помощ или не. В конкретния случай Съдът обръща внимание на три пункта: районният съд в мотивите към присъдата изрично отбелязва, че жалбоподателят не разполага с финансови средства и живее при родителите си; Окръжният съд също установява липсата на доходи и определя служебен защитник; самият жалбоподател също сочи в молбата си, че не може да си позволи да наеме адвокат. ВКС обаче се задоволява само да отбележи, че жалбоподателят не е обяснил защо няма възможност да си наеме адвокат. Европейският съд обръща внимание, че в случая интересите на правосъдието са налагали да бъде назначен адвокат, тъй като жалбоподателят е бил осъден на 2 години и 9 месеца лишаване от свобода. Освен това, в процеса пред ВКС обвинението е било представлявано от прокурор и в името на равенството на страните е следвало и интересите на жалбоподателя да бъдат защитени. Поради това Европейският съд намира, че е било допуснато нарушение на чл. 6§3 с.

Author

Write A Comment