Case of Vuldzhev v. Bulgaria (Application no 6113/08), 18 December 2012

/решение на комитет от трима съдии/

Оплакване по повод контрол върху кореспонденцията между жалбоподателя и неговия адвокат. Съдът констатира, че проверката е била осъществявана от затворническата администрация на Плавдивския затвор и на затворническото общежитие в Смолян на основание текст от отменения вече закон за изпълнение на наказанията. Доколкото подобни оплаквания са били повдигани и от други жалбоподатели и Съдът се е произнасял за наличието на нарушения (Konstantin Popov v. Bulgaria, no. 15035/03, § 17, 25 June 2009; Radkov v. Bulgaria, no. 27795/03, §§ 20‑22, 22 April 2010; Shahanov v. Bulgaria, no. 16391/05, § 59, 10 January 2012), той намира, че няма никакви различни обстоятелства или основание, поради което да достигне до друг извод. Ето защо той установява нарушение на чл. 8 от Конвенцията по повод нарушаване правота на неприкосновеност на кореспонденцията между затворник и неговия адвокат.

Author

Write A Comment