Case of Yankov v. Bulgaria (Application no. 39084/97), 11 December 2003

Съдът установява нарушение на чл. 6§1 поради факта, че производството продължава повече от 6 години само на стадия на предварителното разследване (след като делото е върнато от съда на разследващите органи).

Установени са наред с това нарушения на чл. 3,5, 10 и 13 във вр. с 3 и 10.

Author

Write A Comment