Case of Yankov v. Bulgaria (Application no. 39084/97), 11 December 2003

Съдът установява нарушение на чл. 3 по повод принудителното подстригване  изцяло косата на жалбоподателя след издадената заповед на началника на затвора той да бъде наказан  и отведен в изолатор за 7 дни, приемайки че подобно поведение е унижаващо човешкото достойноств. Съдът посочва, че не е имал подобни случаи в своята практика за такъв род санкция, която той намира за прекомерно срога, нехуманна и неприемлива. Във връзка с нарушението на този текст той установява нарушение и на чл. 13 поради липсата на ефективно средство за защита във вътрешното законодателство за получаване на обезщетение при нехуманно третиране. Той постановява наред с това, че са налице нарушения и на чл. 10, чл. 13 във връзка с чл. 10 и 4 нарушения на правото на свобода и сигурност.

Author

Write A Comment