Case of Yankov v. Bulgaria (Application no. 39084/97), 11 December 2003

Съдът установява 4 нарушения на чл. 5:

1. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна.

2. Нарушение на член 5§4 от Конвенцията що се отнася до ефективността на осъществения съдебен контрол на задържането и необсъждането на изложените доводи за липса на основание за налагане на тази мярка за неотклонение.

3. Нарушение на чл. 5§5 от Конвенцията поради липсата на възможност да присъждане на обезщетение в случаите на незаконно задържане според стандартите на Конвенцията, когато то е осъществено на основание на действащите национални норми.

Съдът установява  нарушения и на чл. 3, чл. 6§1, чл. 10,както и на чл. 13 във вр. с чл. 3 и 10  от Конвенцията

Author

Write A Comment