Case of Yankov v. Bulgaria (Application no. 39084/97), 11 December 2003

Съдът установява нарушение на свободата на словото на жалбоподателя поради незаконното изземване на неговия дневник, в който той описва преживяванията си в следствения арест и наложените му санкции в тази връзка – поставяне в изолатор за 7 дни въпреки влошеното му здравословно състояние и остригването на цялата му коса. Съдът намира, че дневникът е отразявал личните преживявания на жалбоподателя и не е бил предназначен за публикуване, нито е бил разпространяван между другите задържани лица, поради което не е доказано, че с написаното в него е била нанесена обида на длъжностните лица в затвора. Той констатира, че предприетите от страна на властите действия като реакция по повод изземването на дневника на жалбоподателя са нарушили баланса и са били непропорционални.Във връзка с нарушението на чл. 10 той намира нарушение и на чл. 13.

Установени са наред с това нарушения на чл. 3,5, 6 и 13 във вр. с 3 .

 

Author

Write A Comment