Case of Yordanov  v. Bulgaria (Application no. 56856/00), 10 August 2006

На 29 декември 1999 апартаментът на жалбоподателя е обискиран от полицията след дадено разрешение от Прокуратурата. Правителството не оспорва, че претърсването е извършено в отсъствие на жалбоподателя или възрастен представител на домакинството и само в присъствието на две поемни лица, като нито едно от тях не е домоуправител на кооперацията или представител на общината. Иззети са различни вещи, включително неконкретизирано количество наркотици и три регистрационни документа на откраднати автомобили.

Съдът установява  нарушение на член 8 от Конвенцията заради незаконното вмешателство в правото на жалбоподателя на неприкосновеност на неговото жилище в резултат от незаконното извършване на обиск  на неговия апартамент, който не съответства на изискванията на националното законодателство – нито са били налице данни за образувано досъдебно производство, нито е разпоредено то съдия, нито е спазена процедурата на самия обиск и претъссване).

Съдът установява нарушения и  на чл. 3 (материално-правни аспекти), и на чл.  5 § 3 от Конвенцията (поради неизправянето на жалбоподателя пред съд незабавно след задържането му).

Author

Write A Comment