Case  of  Yordanova and  Tochev  v. Bulgaria  (Application no. 5126/05) , решение от 2 октомври 2012 г.

Жалбата е свързана с осъждането от българските съдилища  на главния редактор на в-к „Труд” и журналистката от същия вестник да заплатят сумата от 10 000 лв.  на бивш служител на МВР за публикация, основаваща се на официални изявления за водено срещу лицето досъдебно производство за извършени редица престъпления, свързани със злоупотреба със служебно положение (присвояване, неправомерно укриване и използване на служебни секретни документи). В статията са отразени факти, съобщени от пресцентъра на МВР и от прокурор от военна прокуратура.  След нееднократното връщане за доразследване това дело е прекратено, което дава основание на засегнатото  лице да предяви иск за нанесените му неимуществени вреди от публикацията (макар че  такива са публикувани и в други медии). Българският съд приема, че журналистката виновно е причинила вреди на бившия служител на МВР, тъй като не е следвало да се доверява на изявленията на пресцентъра на МВР и прокуратурата, а да извърши собствено журналистическо разследване.

Европейският съд не приема тази теза на националните съдилища (Софийския градски съд и Софийския апелативен съд). Той изтъква, че ако се възприеме подобен рестриктивен подход, тогава медиите ще престанат да играят ролята на „пазачи на обществения интерес”. Медиите имат право да се позовават на официална информация от публични източници, без да са длъжни да правят допълнителни проучвания за нейната достоверност. Преценката дали журналистът е действал професионално и добросъвестно се прави въз основа на множество фактори. На първо място, дали публикацията съдържа информация от обществен интерес в рамките на публичния дебат. След това – какви са били действията на журналиста, по какъв начин е придобил информацията, начинът, по който тя е публикувана и как е представено в нея засегнатото лице .

Европейският съд установява, че ограниченията в свободата на изразяване в конкретния случай не са били от интерес за обществото, което е имало право да бъде информирано, поради което е било допуснато нарушение.

Author

Write A Comment