Case of Zaprianov v. Bulgaria (Application no. 41171/98), 30 September 2004

Съдът установява две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че националните власти не са обосновали с достатъчни и относими доводи какво е наложило оставането на жалбоподателя в ареста 3 години и 3 дни.

Той  намира, че доколкото националният съд не е обсъдил, дори накратко, наведените конкретни аргументи от жалбоподателя при обжалване на мярката за неотклонение, осъщественият съдебен контрол с оглед  естеството и обхвата му не отговарят на изискванията на член 5§ 4 от Конвенцията, поради което е налице нарушение и на този текст.

Author

Write A Comment