Case of  Zhbanov v. Bulgaria  (Application no. 45563/99), 22 July 2004

Съдът установява нарушение на чл. 6§1 поради това, че наказателното производство, започнало срещу жалбоподателя през февруари 1994 г., към юни 2002 г. е било все още висящо пред РС-гр. Попово, като особено укоримо е поведението на властите, които в продължение на повече от 6 години не са предприели никакви действия.

Author

Write A Comment