Case  of  Zhelyazkov v. Bulgaria (Application no. 11332/04), 9 October 2012

Жалбоподателят   бил привлечен под отговорност на основание Указа за борба срещу дребното хулиганство   за това, че нанесъл обида на прокурор и се опитал да го удари. Той бил осъден да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от 15 дни и в този период бил принуден да  работи без каквото и да било заплащане. Жалбоподателят повдига оплакване, че не е имал правната възможност да обжалва присъдата на районния съд, което е в нарушение на чл. 2 от Протокол 7, както и че принудително е полагал труд в нарушение на чл. 4 от Конвенцията. Европейският съд намира нарушение единствено по оплакването по чл. 2 от протокол 7. Колкото до твърдението за нарушение на чл. 4, тъй приема, че оплакването е допустимо, но неоснователно.   

 

Author

Write A Comment