Category

чл. 6 – право на справедлив процес(гражданскоправни аспекти)

Category

Miladinova c. Bulgarie (Requête no 31604/17), 7 février 2023

Жалбоподателката е руска гражданка, която живее в Кюстендил. Тя е работила като медицинска сестра  в дом за възрастни хора с физически увреждания в същия град. През 2012 г.  срещу нея е образувано досъдебно производство за кражба на движими вещи от дома на стойност от 549 лв. В периода ноември 2012 – октомври 2013 г.   производството е двукратно е прекратявано на основание чл. 218б от НК, като е прието, че размерът на откраднатото не надвишава две минимални работни заплати, поради което следва да се наложи административно-наказателна санкция – глоба. Тези постановления са отменени от районния съд, който намира, че се касае за продължавано престъпление, поради което чл. 218 б НК   не може да бъде приложен.