Category

Европейски съд по правата на човека

Category

Днес Европейският съд за правата на човека установи нарушения по три български жалби – Ganchevi v. Bulgaria,(Application no. 40026/19);Stoyanova v. Bulgaria (Application no. 40101/19); Halil v. Bulgariа (Application no. 40029/19)

Делата са подобни на жалбата Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005)

Нарушаването на конфиденциалността на преговорите е основание за обявяване на жалба пред ЕСПЧ за недопустима В хода на процедура, при която Съдът предлага на…

Липсата на аргументи защо присъдените суми за адвокатски възнаграждения на ответната страна надвишават размера на определеното на ищеца обезщетение може да доведе до ограничаване…

Днес Европейският съд по правата на човека обяви своето решение по две жалби, обединени за общо разглеждане, депозирани от  56 лица – Paketova and…