Category

Правни съвети

Category

От 1 януари 2016 г.  е валиден нов формуляр на жалба до ЕСПЧ, а старият формуляр вече няма да е приложим. Той ще се приема само за жалбите, изпратени до края на 2015 г. Целта на тези промени е да се улеснят жалбоподателите и да се внесе по-голяма яснота и идентификация на субектите, които сезират Съда. Всеки, който има намерение да подава жалба отсега нататък, следва да използва само новия формуляр. В случай, че жалбата е била изпратена след 1 януари 2016, но е бил използван  стария вариант, а все още не е изтекъл 6-месечният срок, съветвам повторно да бъде изпратена жалба, като се попълни новият. В  противен случай е твърде вероятно  заради формални  – технически причини, жалбата да не  бъде обработена, защото не отговаря на изискванията на променените Правила на Съда.

Наскоро Европейският съд по правата на човека публикува на своята страница кратък доклад относно  практическите последици от едногодишното прилагане на изменения чл. 47 от…

На страницата на Европейския съд по правата на човека, в рубриката Практически инструкции, са поместени изменения в Правилата на Съда, отнасящи се до възможността…

Новият формуляр за жалба не улеснява потенциалните жалбоподатели  и удължава времето за неговото попълване. Причините са по-скоро от  техническо естество и вероятно се дължат…

Относно възможността за извършване на справки по движението на жалбите в Европейския съд по правата на човека  Вероятно това е най-често задаваният ми въпрос…

Относно необходимостта от подготвянето на резюме към жалбата до Европейския съд по правата на човека  Бих желала да отправя една препоръка към  всички потенциални…

Няколко съвета за втория етап на процедурата пред Европейския съд Започвам с уговорката, че настоящият материал не е статия и е предназначен за колегите,…

Съвети за претенциите за имуществени и неимуществени вреди и разноски в процедурата пред Европейския съд (практически указания за юристи) Настоящият материал не е статия.…

НЯКОЛКО СЪВЕТА КЪМ ХОРАТА, КОИТО НЕ ПОЗНАВАТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА Веднага ще започна с уговорката, че този материал нито е практическо…