Category

Право на свобода и сигурност

Category

Case of Emil Hristov v. Bulgaria (Application no. 52389/99), 20 October 2005 Съдът установява нарушение на правото на жалбоподателя да бъде изправен пред съдия или друго лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции по смисъла на член 5 § 3 от Конвенцията (разпоредено е от следовател и потвърдено от прокурор, т.к. е преди измененията в НПК от 2000 г.). Съдът констатира и че вътрешното право не взема предвид аргументите на жалбоподателя относно твърдяната липса на опасност той…