Category

Забрана за дискриминация

Category

Paketova and Others v. Bulgaria (Applications nos. 17808/19 and 36972/19) /Решението е класифицирано във второ ниво по значимост/ Жалбоподателите са 56 лица, които към датата на събитията са живели в с. Войводиново и са от ромския етнос. На 6 януари 2019 г. един от жалбоподателите и брат му  участват във физическа саморазправа на улица в с. Войводиново с  военен, който не е ром. В резултат на това последният  получава наранявания (окачествени впоследствие като средна телесна…

На 16 февруари Европейският съд постанови две решения, в основата  на които са непремерени публични изявления и публикации на българския политик Волен Сидеров срещу…

До това заключение достига Европейският съд по правата на човека в решението  Çam c. Turquie (жалба № 51500/08), постановено на 23 февруари 2016 г.…