Category

Забрана за изтезания

Category

Georgi  Dimitrov c. Bulgarie (Requête no 31365/02),  15 janvier 2009 По тялото на жалбоподателя са установени множество хематоми, за които той твърди, че са резултат от побой, нанесен му от полицията в периода на неговото задържане. Съдът приема нараняванията за достатъчно сериозни, така че третирането, за което свидетелстват, да попада в приложното поле на чл. 3. Съдът намира, че властите не са дали правдоподобно обяснение относно произхода на тези наранявания, с което са нарушили задълженията си по чл.…

Днес Европейският съд постанови последните си съдебни решения срещу страната ни преди приключването на календарната година – едно по основателност, в което е установено…

На 16 февруари Европейският съд по правата на човека постанови своето решение по делото Govedarski c. Bulgarie ((Requête no 34957/12), в което установи неправомерно поведение от…

На 21 януари 2016 г. Европейският съд за правата на човека постанови решение, в което установи три самостоятелни нарушения на чл. 3 от Конвенцията…