Category

Чл. 1 от Протокол 7 – процедурни гаранции при експулсирането на чужденци

Category

Kaushal et autres c. Bulgarie (requêtе no 1537/08), 2 septembre 2010 Жалбоподателят – индийски гражданин, се заселва в България през 1990 г., а през 1992 г. се жени за втората жалбоподателка. От брака им се раждат две деца през 1994 и 1998 г. На неуточнена дата получава разрешение за постоянно пребиваване, научава български език и започва свой бизнес. На 28 ноември 2005 г. директорът на Национална служба „Сигурност” на Министерството на вътрешните работи издава заповед…