Category

Чл. 10 – необходим в едно демократично общество

Category

Case of Peev  v. Bulgaria (Application no. 64209/0), 26 July 2007 Жалбоподателят работил като експерт в Съвета за криминологични изследвания към Върховната касационна прокуратура. На 11 май 2000г. жалбоподателят изпратил писмо до ежедневника „Tруд“, седмичника „Капитал“ и Висшия съдебен съвет. В това писмо той изложил множество твърдения срещу главния прокурор, г-н Н.Ф. Той твърдял, че последният неправомерно е прекратявал наказателни производства срещу високопоставени лица от изпълнителната власт и е използвал Прокуратурата с цел репресия срещу политически опоненти…

Marinova and Others v. Bulgaria (nos. 33502/07, 30599/10, 8241/11 and 61863/11), 12 July 2016 Жалбоподателите по тези жалби са повдигнали оплаквания пред българските власти във връзка с незаконосъобразни действия на…