Category

Чл. 10 – свобода на изразяването на мнение

Category

Case of Raichinov  v. Bulgaria(Application no. 47579/99), 20 April 2006 Жалбоподателят е бил началник на отдел в Министерството на правосъдието, отговарящ за финансовата и логистична подкрепа на съдебната система. Понякога, в това си качество, той е присъствал на заседания на Висшия съдебен съвет. На 15 декември 1993 г. Висшият съдебен съвет провежда заседание, на което се обсъжда въпроса за отпускането на допълнително възнаграждение на съдиите и прокурорите за края на годината. Жалбоподателят също участва в…

Shahanov and Palfreeman v. Bulgaria, (nos 35365/12 et 69125/12), 21 July 2016 Жалбоподателите – български гражданин, изтърпяващ наказание доживотен затвор  в Пловдивския затвор и австралийски гражданин, лишен от свобода…

Marinova and Others v. Bulgaria (nos. 33502/07, 30599/10, 8241/11 and 61863/11), 12 July 2016 Жалбоподателите по тези жалби са повдигнали оплаквания пред българските власти във връзка с незаконосъобразни действия на…