Category

Член 13 – право на ефективни правни средства за защита

Category

Affaire Popov  c. Bulgarie (Requête no 48137/99), 1er décembre 2005 Съдът установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок, тъй като продължителността от 5 години само за стадия на досъдебното производство, след което делото е прекратено, е прекомерна и неоправдана. Доколкото в националното право не е предвидена обезвреда в случаи като този, е констатирано и нарушение на чл. 13.Съдът установява и няколко нарушения на чл. 5.