Category

Член 14

Category

Paketova and Others v. Bulgaria (Applications nos. 17808/19 and 36972/19) /Решението е класифицирано във второ ниво по значимост/ Жалбоподателите са 56 лица, които към датата на събитията са живели в с. Войводиново и са от ромския етнос. На 6 януари 2019 г. един от жалбоподателите и брат му  участват във физическа саморазправа на улица в с. Войводиново с  военен, който не е ром. В резултат на това последният  получава наранявания (окачествени впоследствие като средна телесна…