Category

чл.2 – право на живот – материални аспекти

Category

Case of  Nikolova and Velichkova v. Bulgaria (Application no. 7888/03),20 December 2007 Жалбоподателите твърдят, че техният съпруг и баща  е починал в резултат на малтретиране от двама полицаи и че последвалото наказателно производство срещу полицаите не е осигурило ефективно правно средство за защита. Към 14 часа на 27 септември 1994 г. дванадесет души от групата за бързо реагиране към РДВР – Шумен били на учение извън града, но без униформи. Те забелязали отдалеч пострадалия – на…