Category

чл.2 – право на живот – процесуални аспекти

Category

Аffaire Natcova et autres c. Bulgarie (Requêtes nos 43577/98 et 43579/98) 6 juillet 2005 Предмет на жалбите е неоправданото използване на сила от страна на военна полиция за задържани на две момчета от ромски произход, избягали от казармата през юли 1996 г., които са били застреляни в гръб. Съдът намира, че са допуснати две нарушения на чл. 2 – както на материалните, така и на процесуалните му аспекти. По въпроса за допуснати нарушение на чл. 14 с мнозинство 11 на 6 гласа и…