Category

Член 3

Category

Case of  Iovchev v. Bulgaria(Application no. 41211/98), 2 February 2006 От деня на ареста му на 25 октомври 1996, до освобождаването му на 6 май 1997 г., жалбоподателят е държан в ареста на Окръжната следствена служба в Пловдив в килия с още три лица, в която нямало легла и бил принуден да спи на циментовия под и да се завива с мръсно одеяло; не е имало естествена слънчева светлина и проветряване и храната била недостатъчна, а…

Affaire Nikolay  Dimitrov c. Bulgarie (Requête no 72663/01), 27 septembre 2007 Съдът намира нарушение от страна на властите да изпълнят своите позитивни задължения по извършване на ефективно разследване във връзка с депозираната…