Category

чл. 3 – забрана за нечовешко и нехуманно третиране и изтезание

Category

Case of Radkov v. Bulgaria (no 2) (Application no.18382/05), 10 February 2011 В периода 2000-2008 г.  жалбоподателят пребивава в Ловешкия затвор. В  килиите няма санитарен възел, мивка или течаща вода, като на затворниците се разрешава да посещават тоалетна само три пъти на ден за по десет минути. Извън тези периоди  те трябва да се облекчават в пластмасова кофа, която могат да изхвърлят и почистят, когато посещават тоалетна. На 27 октомври 2004 г. жалбоподателят завежда иск…