Category

Член 34 – индивидуални жалби

Category

Case of  Nikolova and Velichkova v. Bulgaria (Application no. 7888/03),20 December 2007 Жалбоподателите твърдят, че техният съпруг и баща  е починал в резултат на малтретиране от двама полицаи и че последвалото наказателно производство срещу полицаите не е осигурило ефективно правно средство за защита. Доколкото двамата полицаи са били признати за виновни и осъдени, а жалбоподателите са получили обезщетение за причинените им неимуществени вреди по реда на ЗОДОВ, Правителството е направило възражение, че те са загубили качеството…