Category

Член 35 -изисквания за допустимост на жалбата

Category

Paraskeva Todorova c. Bulgarie (requête no 37193/07),25 mars 2010 Във връзка с постановената осъдителна присъда от три години лишаване от свобода без прилагането на чл. 66 от НК жалбоподателката сезира ВКС по реда на възобновяването на производството на основание чл.422, ал. 1, т. 5 от НПК. С решение от 5 юни 2007 година Върховният касационен съд отхвърля жалбата на жалбоподателката. Жалбата пред Европейския съд по правата на човека е депозирана на 9 август 2007 г.…