Category

чл. 4 – забрана на робството и принудителния труд

Category

Krachunova v. Bulgariа (Application no. 18269/18), 28 November 2023

Жалбата е по повод невъзможността на жалбоподателката – жертва на трафик, да получи правото на обезщетение за причинените й имуществени вреди от трафиканта, който е получавал нейните доходи, спечелени от предоставянето на сексуални услуги.