Category

чл. 6 – право на справедлив процес(гражданскоправни аспекти)

Category

Case of Mihailov v. Bulgaria(Application no. 52367/99), 21 July 2005 Съдът отбелязва, че Върховният административен съд изрично е отказал да разгледа жалбата на жалбоподателя срещу решението на ЦТЕЛК от 18 юни 1998 (спор по повод отказ  за определяне на първа група инвалидност), мотивирайки  се с разпоредбите на няколко нормативни акта, които очевидно изключват съдебен преглед на такива решения по действалото към онзи момент законодателство.