Category

чл. 8 – право на неприкосновеност на кореспонденцията

Category

Affaire Krasimir Yordanov c. Bulgarie (Requête no 50899/99), 15 février 2007 На 15 февруари 1991 г., срещу жалбоподателя започва разследване за обсебване на средства които са му поверени, по силата на стария член 258 от Наказателния кодекс и за нарушение на правилата за трансфер на валута (по силата на стария член 250). В рамките на разследването, на жалбоподателя са иззети търговски и счетоводни документи свързани с дейността му, три видео касети, съдържащи записи на търговски заседания, частна…

Case of Vuldzhev v. Bulgaria (Application no 6113/08), 18 December 2012 /решение на комитет от трима съдии/ Оплакване по повод контрол върху кореспонденцията между жалбоподателя и неговия…