Category

чл. 8 – право на неприкосновеност на кореспонденцията

Category

Prezhdarovi v. Bulgaria ((Application no. № 8429/05) 30 september 2014 Жалбата е по повод извършен обиск и изземване на компютри от частен компютърен клуб, собственост на двамата  жалбоподатели, които са съпрузи, с мотива, че се използва нелегален софтуер. През 2002 г. те откриват малък компютърен клуб  и инсталират срещу заплащане на пет компютъра различни компютърни игри. Лицензът за ползването на тези игри е заплащан на фирмата, която е имала права върху съответните софтуерни продукти. През…

Case of  Shahanov v. Bulgaria (Application  no 16391/05),10 January 2012 Жалбоподателят, който изтърпява наказание  доживотен затвор в Пловдивския затвор за извършен грабеж, придружен с убийство, повдига оплаквания…