Category

чл. 8 – право на неприкосновеност на личния живот

Category

Tsvetelin Petkov v. Bulgaria(Application no. 2641/06), 15 July 2014 През  октомври 1993 г. жалбоподателят (роден през 1974 г.) сключва брак с жена, която има   дете, родено през 1990 г.  с неизвестен баща. На 20 септември 1993 г. той припознава същото и е вписан като негов баща в акта за раждане. През 1997 г. съпрузите се развеждат. През 1999 г. жалбоподателят предявява иск пред съда за прогласяване нищожността на бащинството, тъй като декларацията за бащинство не е…