Category

чл. 5§4 – право на обжалване на задържането; задължение за произнасяне в кратък срок; задължение за незабавно освобождаване при неправомерно задържане

Category

Case of  Toshev v. Bulgaria (Application no. 56308/00), 10 August 2006 Жалбоподателят  бил задържан двукратно по обвинение в извършването на грабежи – от 5 юли 1993 г. до 8 декември 1993 г. и след това отново от 8 март 1994 г. до 24 август 1999 г., за общ срок от пет години, десет месеца и двадесет и два дни. В първия период здравето на жалбоподателя се влошава и на неназована дата той подава друга жалба срещу задържането…