Category

каталог 2022 г.

Category

Ekimdzhiev and Others v. Bulgaria (Application no. 70078/12), 11 january 2022 Решението е класифицирано в първо ниво по значимост. Жалбоподатели са две неправителствени организации  – Асоциация„Европейска интеграция и права на човека“ и Програма „Достъп до обществена информация, както и двама български адвокати. Те твърдят, че характерът на тяхната дейност ги излага на риска да бъдат обект на тайно наблюдение и съответните държавни органи да следят тяхната кореспонденция и комуникация, основавайки се на действащото законодателство (Закон…