Category

каталог 1998 г.

Category

Case of  Assenov and others v. Bulgaria (Application no 24760/94), 28 October 1998 На 19.09.1992 г. по повод  организирана хазартна игра в близост до автогарата в Шумен жалбоподателят бил задържан и отведен с белезници в полицейското управление, където той твърди, че е бил  бит. По време на тези събития той е на 14 години и затова родителите му  депозирали жалби първоначално пред началника на полицията, а впоследствие пред различните инстанции на военната прокуратура, включително и до Главния прокурор. Всички проверки завършили…