Category

каталог 2004 г.

Category

Case of Vachev  v. Bulgaria (Application no. 42987/98, 8 July 2004 Съдът установява 3 нарушения на чл. 5: 1.  Нарушение на член 5§3 от Конвенцията, тъй като жалбоподателят не бил изправен пред съдия или друг магистрат след като му е била наложена мярка за неотклонение „домашен арест”; 2.  Нарушение на член 5§4 от Конвенцията поради липсата на съдебен контрол върху наложената му мярка за неотклонение (такава не се е предвиждала, съгласно действащия НПК до 2000 г.); 3. Нарушение на чл.…

Case of Dimitrov v. Bulgaria (Application no. 47829/99), 23 September 2004 Съдът установява нарушение по повод прекомерната продължителност на гражданско производство, свързано със земеделската реституция. Релевантният период…