Category

каталог 2012 г.

Category

Аffaire Oreshkov c. Bulgarie(Requête no 11932/04), 6 mars 2012 Жалбоподателят, който изтърпява наказанието доживотен затвор без замяна, повдига редица оплаквания по повод условията за живот в затвора в гр. Бургас и ограниченията на режима (по чл. 3 от Конвенцията),  които са обявени за недопустими. Съдът установява, че вече неколкократно е констатирал  неоправдана намеса на властите в правото на неприкосновеност на кореспонденцията между затворник и неговия адвокат и по други български дела. Той отбелязва, че контролът върху кореспонденцията…